Mở cửa 8:00-21:30: Thứ 2 - CN

đèn không sáng tủ lạnh hitachi