Mở cửa 8:00-21:30: Thứ 2 - CN

tủ lạnh hitachi đèn không sáng